Legislaţie

Legislația cadru pt. colectarea  si valorificarea deșeurilor:

 1. Legea 211 / 2011, privind regimul deseurilor
 2. HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv  deseurile periculoase
 3. H.G. 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
 4. O.U.G. 196 / 2005 privind fondul de mediu
 5. H.G. 899/10/06/2004 modificarea si completarea HG. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaj
 6. H.G. 1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 7. H.G.1037 / 2010 privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice
 8. H.G. 2406 / 2004  privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.
 9. H.G. 92/2003  privind aprobarea normelor metodologice pt.clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
 10. H.G.  1132 / 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori,modificata prin HG 1079/2011
 11. Taxare inversă  cf.Art. 160 al 2 lit.a din codul fiscal